Kalendář pro R2

Novinka!!

Z důvodu veliké neúčasti na raidech(bohužel neohlášenou) bude zaveden nový bodový systém. Princip je jednoduchý, jsi na raidu máš +10 bodů, nejsi, máš -10 bodů. 
Vzhledem k počtu vašich bodů, se budou odvíjet výhody, ale také tresty.(Každý hráč začíná na 100 bodech)
Počty bodů a jejich výsledky:
50 a méně : Řešení neaktivity s následkem možného vyloučení.
50-90 : Při rollu o item má automaticky o 10 menší roll než ve skutečnosti dá.
100-140 : Bez výhod.
150-190 : Flašky na raidy zdarma.
200 a více : Možnost získat item(y) z trashe, který by původně šel do gb.
Body se připisují vždy po skončení Raidu. 
 
Body se nebudou odebírat za ohlášenou neaktivitu minimálně den předem. Omluva hodinu před raidem se nebere jako omluveno a body tedy budou odečteny.
Pokud někdo dlouhodobě neví jak bude stíhat (viz. Coor > řidič kamionu - Nestabilní připojení) je možné po dohodě udělat vyjímku.

R2 Zrušen poté co nevyšlo ani toto opatření.