Výhody

Výhody se týkají  hlavně ohledně Raidu Flašky na Raidu Jídlo na Raidu Enchanty na eq ,gemy na eq ,glyphy zdarma, (sponzorováno guild bankou) 

Enchanting: Amonsul, Teira 

JewelcraftingFisch, Tunguska

Inscription: Pedrocz

Leatherworking: Muzrik, Agrael

Tailoring: Agrael,

Skining: Muzrik,

Blacksmithing: -----

Engineering: -----

Minning: -----

Hebralism: Rastyxina