Porada 7.2.2014

Novinky po poradě, která proběhla 7.2.2014

Účastnili se: Agrael, Morsis, Spyke, Amonsul, Rastyxina. 

Novinky, které vstupují v platnost:

1 - Novým Raid Leaderem pro R2 se stane Fisch (Fischulka) hned jak doexpí.

2 - Pro Raid 2 je momentálně Raid Leader Agrael a Haku/Palagold(výpomoc)

3 - Raid 2 má na kalendářní úsek 8.2.2014 - 19.2.2014 neustálený kalendář na raidy. V tomto časovém rozmezí musíte vydržet, než se dají věci do pořadku a Raidu se chopí skutečný RL.

4 - Nábor do guildy je ZASTAVEN! - Vyjimky: Doporučení, kamarád z guildy, alt, lvl 85.

5 - Jediní náboráři jsou: Agrael, Fisch, Rastyxina, kteří si mohou dobírat lidi v rámci Raidu.

6 - Nový správce note je Morsis! Kdo nebude mít do 14.2.2014 vypsané note, dostane demote na rank trestanec. Pokud si note nevypíše do 16.2.2014, kick.