Ranky v ArchAngels

 

     God - Guild Master - všemocný, nesmrtelný a vševědoucí, vzepřít se jeho vedení je trestáno smrtí. Může vše a nemusí nic.

 1. má právo napomenout člena guildy.
 2. má právo potrestat člena guildy za nerespektování pravidel guildy.
 3. povinností je udržovat řádný chod a dodržování daných pravidel guildy a koordinovaní ostatních hráčů včetně členů vedení.         
 4. Přístup do Guild Banky: Full open
 5. má právo dělat si co chce

    Zástupce GuM - bdí a udržuje božskou harmonii                                                                                                                            

 1. má právo napomenout člena guildy.
 2. má právo potrestat člena guildy za nerespektování pravidel guildy
 3. povinností je udržovat řádný chod a dodržování pravidel guildy a koordinování ostatních hráčů včetně členů vedení
 4. přístup do Guild Banky: Full open
 5. má právo dělal si co chce dokud se to bohovi bude líbit! Dělá božské služby

    ArchCouncil - Vedení - slouží jako Admini (jsou to jen lidi).

 1. má právo napomenout člena guildy.
 2. má právo potrestat  člena guildy za nerespektování pravidel guildy.
 3. Přístup do Guild Banky: Full open
 4. povinností je udržovat řádný chod a dodržování daných pravidel guildy.

    ArchAngel

 1. Je hlavní raider guildy.
 2. Hrazeny opravy z GB 300g/den
 3. Povinnosti stejné jako ArchDisciple.
 4. Přístup do Guild Banky: Slot: 1. open 2. open 3. open 4. deposit only 5. open 6. deposit only 7. deposit only 8. locked
 5. Guild House přístup povolen.

    ArchDisciple

 1. Adept na ArchAngela - Prozatímní náhradník raidu.
 2. Povinnosti znát svoji class, nechat si změřit DPS od vedení, sledovat guild kalendář a v případě nutnosti pomoct profkama s guild bankou
 3. Přístup do Guild Banky: Slot: 1.open 2. open 3. open 4. deposit only 5. deposit only 6. deposit only 7. locked 8. locked
 4. Guild House přístup povolen.

    Vengeful Angel

 1. PvP zaměřený člen guildy.
 2. Povinnosti nejsou definovány.
 3. Přístup do Guild Banky: Slot: 1. open 2. deposit only 3. deposit only 4. deposit only 5. deposit only 6. deposit only 7. locked 8. locked
 4. Guild House přístup povolen.

    Angel

 1. Základní člen guildy.
 2. Povinnosti nejsou definovány.
 3. V případě zájmu, rozvoje a po uvážení vedení se může člen stát ArchDisciple, v případě, že je hráč PvP rovnou získává Vengenful Angel
 4. Přístup do Guild Banky: Slot: 1. open 2. deposit only 3. deposit only 4. deposit only 5. deposit only 6. locked 7. locked 8. locked
 5. Guild House přístup povolen.

    Incarnation

 1. Musí mít main character v guilde
 2. Povinnosti nejsou definovány.
 3. Přístup do Guild Banky: Slot 1. open 2. deposit only 3. deposit only 4. locked 5. locked 6. locked 7. locked 8. locked
 4. Guild House přístup povolen.

    Soul

 1. Má povinnost napsat vedení své talenty,class,typ postavy (main/alt).
 2. Přístup do Guild Banky zakázán.
 3. Guild House přístup zakázán.
 4. Po splnění svých povinností hráč získá rank podle toho jaký mu má náležet.