Raid Kalendáře

Plánování Raidů jak pro Raid 1, tak pro Raid 2 se již nebude psát do message of the day!

Všechny časy nadcházejících raidů budou napsané na hlavní stránce webu po levé straně. Kalendář bude psát jen Raid Leader tj. Agrael pro Raid 1 a Ancestoria pro Raid 2. Sledujte tedy všichni web - Nechci slyšet otázky "Nevim, že se něco jde apod.".